新しい元号。あなたが好きな元号は、なんですか??
投票してね!

匿名@ゲストさん。

単漢字参照ページ


単漢字

種類

教育漢字

画数

4 画

訓読み

かた

音読み

ホウ

使用例

合い方 ,合方 ,相方 ,相手方 ,遊び方 ,貴方任せ ,粗方 ,あり方 ,在り方 ,言い方 ,いき方 ,行き方 ,生き方 ,衣裳方 ,衣装方 ,一方向 ,医方 ,今方 ,今し方 ,入方 ,上つ方 ,受け方 ,撃ち方 ,馬方 ,裏方 ,吉方 ,恵方 ,吉方参り ,恵方参り ,選び方 ,遠方 ,おえら方 ,お偉方 ,大方 ,お方 ,御方 ,奥方 ,表方 ,親方 ,泳ぎ方 ,買い方 ,快方 ,書き方 ,貸し方 ,貸方 ,方 ,片一方 ,方忌み ,方々 ,方方 ,方方 ,方様 ,方違え ,方偏 ,片方 ,片方向 ,彼方 ,下方 ,上方 ,上方贅六 ,借り方 ,借方 ,考え方 ,漢方 ,漢方薬 ,聞方 ,来し方 ,北の方 ,決め方 ,局方 ,公方 ,組み方,後方 ,子方 ,越し方 ,此方の人 ,御内方 ,里方 ,三方 ,在方 ,座方 ,仕方咄 ,シ団方式 ,四方 ,四方拝 ,四方八方 ,四方八方 ,下つ方 ,職方 ,処々方々 ,諸方 ,処方せん ,処方箋 ,十方 ,実方 ,末つ方 ,蘇方 ,進め方 ,正方 ,西方 ,正方形 ,せん方 ,詮方 ,先方,前方 ,前方後円 ,前方後円墳 ,双方 ,双方向 ,其方此方 ,其方此方 ,他方 ,多方向 ,多方面 ,父方 ,地方 ,地方銀 ,地方銀行 ,地方区 ,地方裁 ,地方裁判所 ,地方紙 ,地方自治体 ,長方形 ,直方 ,直方体 ,使い方 ,作り方 ,漬け方 ,付け方 ,つづり方 ,綴方 ,出方 ,東方 ,当方 ,解き方 ,殿方 ,途方 ,とり方 ,捕方 ,道具方 ,土方 ,何方 ,どの方 ,並び方 ,並べ方 ,南方 ,根方 ,方舟 ,八方 ,八方睨み ,八方美人 ,八方塞がり ,八方破れ ,話し方 ,母方 ,囃子方 ,久方ぶり ,久方振り ,秘方,複方 ,船方 ,ふり方 ,平方キロメートル ,平方根 ,平方和 ,方案 ,方位 ,方円 ,方解石 ,方角 ,方角違い ,方眼 ,方形 ,方言 ,方向 ,方向づけ ,方策 ,方式 ,方処 ,方針 ,方術 ,方丈 ,方陣 ,方寸 ,方図 ,方正 ,方体 ,方程式 ,方途 ,方墳 ,方便 ,方法 ,方面 ,方略 ,北方 ,町方 ,見方 ,身方 ,結び方 ,村方 ,目方 ,元方 ,薬方 ,薬局方 ,やり方 ,夕つ方 ,行方 ,読み方 ,読方 ,四方山 ,四方山話 ,蘭方 ,立方 ,立方根 ,立方体 ,両方 ,両方向 ,列方向 ,六方,多方面 ,方正,一方で ,大方 ,一方ならず ,割り方 ,割方,明け方 ,明方 ,朝方 ,一方 ,大方 ,暮方 ,この方 ,此の方 ,双方 ,晩方 ,百方 ,方 ,方今 ,方々 ,方方 ,方方 ,夕方,

忌避票

(この漢字はやめてという票数)
0


©
(選択肢研究所)

©